VIDEO: JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 14.1. 2019 a 11.2. 2019

DIVNÉ POČTY FINANČNÍHO VÝBORU Vážení občané, pokračujeme v informování z dění v obci. Dle volebního programu jsme začali natáčet všechna zastupitelstva. Postupně budeme důležité informace zveřejňovat. Na konci loňského roku proběhla obecní zábava. Na zasedání zastupitelstva jsme s kolegy zastupiteli Františkem Tobolákem a Martinem Charvátem vznesli dotaz, jak kulturní akce …

SMUTNÁ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ OBCE

DŮVĚŘUJ, ALE PROVĚŘUJ Přinášíme Vám pravidelné informace, tentokrát o tom, jak probíhají výběrová řízení v naší obci. Ale od začátku: Minulý měsíc jsme byli vybráni (Charvát, Tobolák) jako přísedící při otevírání obálek ve výběrovém řízení na rekonstrukci chodníků v obci. Abychom se blíže seznámili s podklady, vyžádali jsme si dokument, podle kterého …

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1. 11. 2018

HLAVNĚ, AŤ NA NÁS NENÍ VIDĚT   Vážení občané, rádi bychom Vám poděkovali za Vaše hlasy v letošních komunálních volbách. V počtu hlasů jsme skončili jako strana na druhém místě.  Dovolte nám Vás krátce informovat o dění po volbách. Před řádným zastupitelstvem svolal pan Krajča schůzku ohledně návrhu na další fungování obce …

ZLÍNSKÉ STAVBY DOSTALY V BŘEZŮVKÁCH POKUTU ZA PORUŠENÍ ZÁKONA

VÝSLEDEK ŠETŘENÍ ČESKÉ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vážení spoluobčané, dne 23.6. 2018 jsme zjistili, že firma Zlínské stavby, a.s. začala zavážet stavební sutí žleb vedle areálu bývalého JZD a také kácet dřeviny bez povolení. Na základě informací, které jsme měli ze začátku letošního roku (Odbor životního prostředí a zemědělství města Zlín, …

VYJÁDŘENÍ PRÁVNÍKA – POKUTA OBCI NEHROZÍ!

PRAVDA VYŠLA NAJEVO A JE JINÁ NEŽ HISTORKY ZASTUPITELŮ Přečtěte si prosím vyjádření právníka. Všem, kteří uvěřili tvrzením našeho obecního zastupitelstva a historkám jak „obec přijde do dluhů“ a „my s tím nic nemůžeme udělat“, snad tento dokument otevře oči. Je velice smutné, že si musíme jako občané platit právníka …

OTEVŘENÝ DOPIS STAROSTOVI

NEBETONUJTE INFORMACE, NEZKRESLUJTE FAKTA! Vážení obyvatelé Březůvek, obracíte se na nás stále s dotazy o vývoji situace. Je zřejmé, že obec doposud oficální informace nevydala a ani zveřejňovat nechce. Ze zápisů zasedání zastupitelů obce neexistují relevantní informace. Protože je zřejmé, že dopis od starosty Jiřího Krajči adresovaný petičnímu výboru (a …

OFICIÁLNÍ VYJÁDŘENÍ OBCE BŘEZŮVKY K PETICI

ZA KOHO KOPE STAROSTA? Tato otázka proběhla hlavou asi každému v obci, po minulém zastupitelstvu. I přes jasné vyjádření pana Tomáše Hlavičky o svém podnikatelském záměru na Březůvkách, (které bylo sděleno 8.1. 2018 na zasedání obce), „přesné využití prostor bývalého areálu JZD není stanoveno“.  Alespoň to vyznívá z dopisu, který …

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 8.1. 2018

PETICE TREFILA HŘEBÍK NA HLAVIČKU Na náš podnět došlo k jednání s novým majitelem budovy bývalého JZD a přilehlých pozemků, Ing. Tomášem Hlavičkou, ze společnosti Zlínské stavby a.s. Na zastupitelstvu dne 8.1. 2018 je potvrzen Tomášem Hlavičkou podnikatelský plán ubytovny, stavebního dvora, skladování  stavebního materiálu a parkování stavební techniky. Za …

PETICE BEZPEČNÉ BŘEZŮVKY

PETICE BEZPEČNÉ BŘEZŮVKY Petice Bezpečné Březůvky vznikla za účelem ochrany zdraví a majetku občanů Březůvek a slouží jako důrazný protest proti navrhovanému záměru nového majitele budovy bývalého JZD a přilehlých pozemků. Petici je možné podepsat u kteréhokoliv členů petičního výboru (adresy jsou uvedeny dole na stránce). Originál petice včetně podpisů …