VÝSLEDEK ŠETŘENÍ ČESKÉ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vážení spoluobčané,
dne 23.6. 2018 jsme zjistili, že firma Zlínské stavby, a.s. začala zavážet stavební sutí žleb vedle areálu bývalého JZD a také kácet dřeviny bez povolení. Na základě informací, které jsme měli ze začátku letošního roku (Odbor životního prostředí a zemědělství města Zlín, Odbor územního plánování a stavebního řádu Zlínského kraje) jsme tuto skutečnost ohlásili Polici ČR. Následně na to proběhl výjezd luhačovické policie, která informovala starostu obce a dále začala šetření dle platné legislativy. Reakce pana starosty byla taková, že jsou to naše žabomyší války. Očekávali jsme, že se starosta dostaví na místo zásahu. To se nestalo, zřejmě ho to z nějakého důvodu nezajímá.
Vzhledem k nezájmu starosty jsme následující pracovní den kontaktovali Českou inspekci životního prostředí. Ta provedla v daném místě šetření a shledala naše oznámení oprávněné. Viz přiložený výsledek šetření inspekce zde:

 

Závěr?

Konání společnosti Zlínské stavby, a.s. potvrdilo naše obavy. Přestože jednatel firmy pan Hlavička ze začátku letošního roku tvrdil, že nebude v Březůvkách dělat nic protizákonně, tímto jednáním své tvrzení porušil. Na rizika zavážení žlebu dlouhodobě upozorňujeme.
Na následujícím zastupitelstvu naší obce jsme se ptali, co proti těmto porušením obecní zastupitelstvo udělá. Starosta ale uvedl: „Nemusíme odpovídat nebo odpovíme do 90 dní písemně“. Na náš dotaz nereagoval ani jeden z obecních zastupitelů.

Zatímco se naše obavy potvrdily, starosta chodí po obci a šíří informace, že Zlínské stavby, a.s. mají všechno v pořádku a my svým jednáním ohrožujeme chod obce…
Náš názor je, že všechna rizika spojená se vznikem ubytovny a zavážením žlebu se týkají všech občanů Březůvek. Od občanů z dolního konce jsme se doslechli, že to není jejich problém. Tito lidé si ale neuvědomují, že pokud dojde k zavážení žlebu, týká se to i jich. Přetížená auta mohou projíždět přes celou obec (směr Luhačovice-Zlín). Vlivem průjezdu mnohatunových aut může dojít k narušení statiky rodinných domů a dalšímu zhoršení již havarijního stavu vozovky. (I na toto jsme upozorňovali v naší petici zde PETICE BEZPEČNÍ BŘEZŮVKY

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *