HLAVNĚ, AŤ NA NÁS NENÍ VIDĚT

 

Vážení občané,

rádi bychom Vám poděkovali za Vaše hlasy v letošních komunálních volbách. V počtu hlasů jsme skončili jako strana na druhém místě.  Dovolte nám Vás krátce informovat o dění po volbách.

Před řádným zastupitelstvem svolal pan Krajča schůzku ohledně návrhu na další fungování obce a rozdělení komisí. Na toto setkání donesl pan Krajča návrh složení komisí. Byli jsme v něm navrženi do kontrolní komise (Charvát), stavební komise (Tobolák), kulturní komise (Tobolák) a zástupce do školské rady (Charvát).

Po domluvě s ostatními členy našeho hnutí CHCEME ZMĚNU jsme informovali pana Krajču emailem, že bychom chtěli na další schůzce projednat drobné změny ve složení komisí. Nezdál se nám návrh pana Krajči, že by v kontrolním výboru měl být jeho syn.

STŘET ZÁJMŮ? radši vypněte tu kameru!

Dne 1. listopadu se konalo první zastupitelstvo. Dle našeho volebního programu o zveřejňování jednání zastupitelstva jsme nainstalovali zařízení na natáčení videa. Ihned nám to bylo zakázáno. Pan Krajča tvrdil, že to neumožňuje zákon. Protože jsme na toto byli připraveni, upozornili jsme pana Krajču, že nahrávání je legální dle Listiny základních práv a svobod. Více info o problematice zde: Lze nahrávat zastupitelstvo?

Pan Krajča ale důsledně trval na svém. Protože se z jednání stávala fraška, vypnuli jsme natáčení. Natáčet a zveřejňovat obecní zastupitelstvo chceme a) protože je to legální a povolené b) chceme, aby občané měli přehled o tom co se na zastupitelstvu děje a jak kdo z přítomných vystupuje. Jak je vidět, někteří s tím mají problém…

Starostou byl zvolen Jiří Krajča starší (hlasovali jsme proti). Volba místostarosty padla na hlavu Radima Vyorala. Poté následovala volba jednotlivých komisí. I přes naše argumenty, aby syn starosty nebyl v kontrolní komisi, starosta oznámil, že to není nic proti ničemu. Navrhovali jsme, že to může být střet zájmů, a Krajčovi jako rodina se stanou terčem kritiky, protože se z toho stává rodinný podnik. I přesto byl v následném hlasování Ing. Jiří Krajča zvolen, a to dokonce předsedou kontrolní komise. Zde vidíme jasný střet zájmů, protože pokud starosta něco obhospodařuje a jeho syn to jako předseda kontroluje, lze nabýt dojmu, že „ruka ruku myje“. O kontrolní komisi jsme měli zájem my, protože spolu s finanční patří k nejdůležitěšjím výborům v obci. Paradoxně se se do této tříčlenné komise ani jeden z nás jako její člen nedostal. Všichni vesměs hlasovali proti.

CHARVÁT A TOBOLÁK DO KULTURY, O OSTATNÍ SE POSTARÁME SAMI…

Všechna ostatní hlasování probíhala ve stejném duchu vyjma stavební komise. Tam se František Tobolák jako člen dostal. Paradoxně do kulturní komise jsme byli zastupiteli navrženi oba. Překvapilo nás to. Kulturu v obci jsme nikdy nezpochybňovali, tak proč takový zájem, abychom ji spravovali? Z důvodu, že se nemůžeme účastnit stěžejních činností v obci (kontrolní komise, finanční komise), pro které jsme kandidovali, odmítli jsme oba dva jednohlasně účast v kulturní komisi. Rozložení funkcí v obci se nám zdá krajně neobjektivní. Nejen k faktu výsledku voleb, kdy jsme skončili jako strana druzí,  ale také k nerovnoměrnému rozložení poměru stran. Vítězná strana by měla mít starostu či místostarodtu, opozice by měla být v komisích a „hlídat“ protistranu. Alespoň tak to v demokracii chodí. 

Inu, při hlasování o rozdělování kompetencí, jsme nedokázali přehlasovat své nové kolegy. Proto nebudeme mít za hnutí CHCEME ZMĚNU zastoupení ani v jedné z důležitých komisí (kontrolní komise, finanční komise). Nemáme ani žádného předsedu komise. Všichni systematicky hlasovali proti nám. Vyjma kulturní komise, kde nás horlivě doporučovali. Tyto funkce jsme po poradě odmítli, jako jasnou známku protestu. Stejně tak, jako navržení Martina Charváta do komise pro školku. Škoda, že nebyly voleny funkce „vrátného“ a „topiče“.

Oba dva chceme pracovat pro obec a pomáhat při kulturních akcích, ale nekandidovali jsme, abychom řešili jenom kulturu v obci. Navíc paní Vachová tuto komisi zvládala na výbornou.

Lidé nám ´dali své hlasy ve volbách, protože chtěli v Březůvkách změnu. Máme ale pocit, že nás ostatní zastupitelé ve svých řadách moc rádi nevidí. Oba sdílíme obavy, aby nedošlo k naplnění prohlášení starosty, že se zastupitelstvo může scházet jedenkrát za 3 měsíce. Tímto návrhem by vznikl stav, kdy bychom měli minimum informací a byli bychom odstaveni na druhou kolej. Můžeme Vás ale ubezpečit, že i v tomto případě se budeme zajímat o dění v obci a chodit za našimi kolegy ještě častěji. Pokud nás nebudou chtít vidět oni, my je ano!

Pro dokreslení atmosféry Vám přinášíme začátek zastupitelstva zde na videu.

Autor článku: Martin Charvát, František Tobolák, autor videa: Radim Lindovský

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *