DŮVĚŘUJ, ALE PROVĚŘUJ

Přinášíme Vám pravidelné informace, tentokrát o tom, jak probíhají výběrová řízení v naší obci. Ale od začátku: Minulý měsíc jsme byli vybráni (Charvát, Tobolák) jako přísedící při otevírání obálek ve výběrovém řízení na rekonstrukci chodníků v obci. Abychom se blíže seznámili s podklady, vyžádali jsme si dokument, podle kterého obec v těchto zakázkách postupuje. Po přečtení této směrnice jsme byli dost udiveni, jak velké pravomoce může mít jeden člověk, a to starosta naší obce. Z tohoto důvodu jsme dali návrh na obecní zastupitelstvo, aby se tato směrnice změnila.


SMĚRNICE JAKO VNITŘNÍ PŘEDPIS OBCE

Směrnice pro evidenci veřejných zakázek malého rozsahu obce Březůvky? (dále jen Směrnice). Tato směrnice je dokument, který určuje, jakým způsobem obec nakupuje hmotný majetek, a dále i způsob výběru a evidenci veřejných zakázek (např. stavební práce, rekonstrukce budov, nákup sekačky, atd). Tuto směrnici si stanovuje sama obec v mezích zákona. Abyste pochopili souvislosti: Např. v Uherském Hradišti (město s násobně větším rozpočtem) může starosta disponovat s částkou max. 20 000 Kč.         O zakázkách do této výše rozhoduje starosta sám a výše této částky mu umožnňuje rychle uskutečnit nákup majetku a volbu dodavatele. V Uherském Brodě je starosta omezen částkou50 000 Kč. Tyto finanční limity pro zadání zakázky „napřímo“ (bez zdlouhavého procesu výběrového řízení) jsou nastavené tak nízko z toho důvodu, aby starosta nemohl svým špatným rozhodnutím (např. z neznalosti, omylem) způsobit finanční ztrátu městu či obci. Zamezuje se tímto také korupci a „přihráváním“ zakázek vybraným firmám a osobám.


TIPNETE SI, JAKÝ MÁ FINANČNÍ LIMIT STAROSTA U NÁS?

Víte, jaké limity má starosta pro svá rozhodování v naší obci? Tomu neuvěříte! V Březůvkách může starosta rozhodnout až o 250 000! Tato částka v tak malé obci pokryje  velkou část všech rozhodnutí o „nákupu“ a přesouvá celkovou moc do rukou starosty. Nezbývá než věřit, že je náš starosta odborník na vše, že se orientuje ve všem a že se tak moc často nemýlí. Obvyklejší je totiž jiný postup a výrazně menší limity pro rozhodování.

SMĚRNICE UŠITÁ NA MÍRU, BEZ MOŽNOSTI KONTROLY

Co nás nejvíce překvapilo, je fakt, že se o těchto veřejných zakázkách nevede žádná dokumentace.  Proč? To nevzbuzuje dojem, že obec je dobrý hospodář! Neexistuje tedy žádná možnost kontroly, ani aktuálně ani zpětně! Jak chytré bylo, když autor směrnice vložil  tuto větu přímo do směrnice (viz výše) a zabetonoval tak jakoukoliv možnost dotazů, na základě čeho se v obci vybírá dodavatel. Prostě rozhoduje starosta a nemusí vést žádnou evidenci.

A tímto čvrtmilionem (doslova bez kontroly) to nekončí. Jak se dočtete dále, starosta suverénně rozhoduje o všem.  (Věřme tomu, že jeho uvážení je vždy správné a daná osoba je odborník na všechno).

Nechápeme, proč tato směrnice platná od roku 2011 (podepsaná panem Gregůrkem a Kolaříkem) nebyla dosud změněna. Na náš dotaz v zastupitelstvu, proč tuto směrnici za celé minulé volební období nikdo nezměnil, nám nebyl schopen nikdo odpovědet.  Přitom je to zřejmě jeden z nejdůležitějších dokumentů, od kterých se odvíjí pečlivost a hospodárnost při rozhodování o investicích obce.

Jaký na to máte názor Vy?

Napište nám do komentářů nebo ještě lépe -přijďte říct svůj názor přímo na další zastupitelstvo.

Autoři 

Autoři článku: František Tobolák, Martin Charvát

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *